شیکر

شیکر
وزن 200گرم
ارتفاع25 دهانه بالا6دهانه پایین7
مواد اولیه کامپند اکریلیک
مصارف منزل /باشگاه/ سفر/مدرسه
کارتن مادر 24عددی
 
 
 

 

 طراحی سایت