گلدان سه ضلعی

14000 تومان

گلدان سه ضلعی کوچیک گلدان سه ضلعی متوسط گدان سه ضلعی بزرگ
وزن70 وزن220 وزن350
ارتفاع11/دهانه بالا12/دهانه پایین7 ارتفاع15/دهانه بالا19/دهانه پایین 10 ارتفاع20/دهانه بالا23/دهانه پایین12
مواد اولیه pp مواد اولیه pp مواد اولیه pp
موارد مصرف منزل و اداری و باغ موارد مصرف منزل و اداری و باغ موارد مصرف منزل و اداری و باغ
کارتن مادر 40عددی کارتن مادر40عددی کارتن مادر40عددی
رنگبندی متفاوت رنگبندی متفاوت رنگبندی متفاوت
زه کش دارد زه کش دارد زه کش دارد
دارای زیر گلدانی میباشد دارای زیر گلدانی میباشد دارای زیر گلدانی میباشد
قیمت 10000 قیمت 14000 قیمت 16000

 

 

200 در انبار

 طراحی سایت